baner droga 1920

Aktualności

 

Nowa lokalizacja GPSZOK (Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)

Informujemy, że Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych został przeniesiony do nowej lokalizacji, która znajduje się pod dotychczasowym adresem lecz w nieco innym miejscu:

Przypominamy również, że odpady problemowe: wielkogabarytowe oraz RTV, AGD, lodówki, pralki, zamrażarki itp. mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać w GPSZOK (Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) mieszczącym się przy siedzibie PUK (ul. Gen. Sikorskiego 38). Punkt zbiórki jest czynny: Pn. - Pt.: 9:00 - 17:00, Sob.: 7:00 - 12:00. Regulamin GPSZOK

 

Dostawa używanego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów – śmieciarki trzyosiowej

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Gen. Sikorskiego 38
62-300 Września

ogłasza przetarg nieograniczony poniżej równowartości 214.000 euro

Dostawa używanego samochodu ciężarowego do wywozu odpadów – śmieciarki trzyosiowej
(II postępowanie)

Termin wykonania umowy: do 18 grudnia 2020 roku.

Formularz zawierający specyfikację istotnych warunków zamówienia wraz z załącznikami można odebrać w siedzibie zamawiającego: Września, ul. Gen. Sikorskiego 38, sekretariat lub pobrać plik zawierający siwz wraz z załącznikami poniżej treści ogłoszenia.

Zamkniętą kopertę zawierającą ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego - sekretariat do dnia 22 września 2020 r. do godz. 11:45.

Otwarcie ofert nastąpi 22 września 2020 roku w siedzibie Zamawiającego
w biurze zarządu o godz. 12:00

Termin związania ofertą w niniejszym postępowaniu wynosi 30 dni od daty składania ofert.

Kryterium oceny ofert:
Cena – 60 %
Przebieg – 40%

Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczono w Biuletynie Zamówień Publicznych
pod numerem 576256-N-2020 w dniu 20.08.2020 r.

Pliki do pobrania:

 1. Ogłoszenie BZP Nr 576256-N-2020 o zamówieniu »
 2. SIWZ – zakup śmieciarki »
 3. Odpowiedzi na pytania (1)

 


Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w II półroczu 2020r.

Gmina Września - Miasto - odpady komunalne i selektywne - w miesiącach VII - XII » 
Gmina Września - Wieś - odpady komunalne i selektywne - w miesiącach VII - XII » 
Gmina Nekla - odpady komunalne i selektywne - w miesiącach VII - XII » 

 

Targowisko miejskie

Urząd Miasta i Gminy we Wrześni informuje, że od dnia 7 maja br. targowisko miejskie przy ul. Kościuszki we Wrześni będzie ponownie otwarte. Wznowienie funkcjonowania targowiska uwarunkowane jest przestrzeganiem zasad postępowania określonych rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 19 kwietnia 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. z 2020 r. poz. 697). Przypominamy, że handlujący oraz kupujący zobowiązani są do zachowania wymogów sanitarnych, tj.:

 • zakrywania nosa i ust,
 • noszenia podczas zakupu towarów rękawiczek jednorazowych,
 • zachowania bezpiecznej odległości klient-klient, klient-sprzedawca, sprzedawca-sprzedawca (min. 2 metry),
 • handlujący zobowiązani są do dezynfekowania stanowiska kasowego.

W tym samym czasie na terenie targowiska może przebywać ograniczona liczba kupujących, tj. 4 osoby na stoisko handlowe. W związku z tym admInistrator targowiska zobowiązany jest do kontrolowania liczby osób wchodzących i wychodzących.

Źródło: wrzesnia.pl

 

UWAGA! Z uwagi na zagrożenie związane z SARS-Cov-2 prosimy mieszkańców gminy Września o wstrzymanie się od korzystania z GPSZOK (Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych).

 

UWAGA OSOBY KORZYSTAJĄCE Z CMENTARZA KOMUNALNEGO WE WRZEŚNI!

 • W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi w kaplicy cmentarnej obowiązuje zakaz otwierania trumny.
 • Przypominamy, że obowiązuje ograniczenie liczby osób uczestniczących w zgromadzeniach liturgicznych do 1 osoby na 10 m2. W pogrzebach może uczestniczyć maksymalnie 50 osób, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę, a także m.in. osoby dokonujące pochówku. Dlatego zaleca się, aby w ceremonii pogrzebowej uczestniczyła tylko najbliższa rodzina.
 • Uprasza się, aby w kaplicy cmentarnej – o ile ceremonia będzie przewidywała jej wykorzystanie - przebywało jak najmniej osób.
 • W przypadku konduktu pogrzebowego i w trakcie obrządku dokonywanego nad grobem zaleca się zachowanie dwumetrowej odległości między żałobnikami.
 • Informujemy, że pracownicy firmy pogrzebowej nie będą odbierać kwiatów i wiązanek od żałobników – prosimy składać je osobiście.
 • Sprawy związane z cmentarzem (opłaty: dwudziestoletnia, za zezwolenie na ustawienie nagrobka, etc.) proszę załatwiać telefonicznie pod numerem 61 436 28 78 lub 508 088 383.
 • Uprasza się, aby sprawy związane z organizacją pogrzebu w biurze przy ul. Miłosławskiej 5 załatwiała jedna osoba reprezentująca rodzinę.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy
Administracja Cmentarza Komunalnego we Wrześni

 

Świadczymy usługi w zakresie:

 • odbioru nieczystości stałych i ciekłych
 • utrzymania czystości i porządku ulic, chodników i placów
 • wynajem sprzętu specjalistycznego z obsługą
 • utrzymania zimowego dróg i ulic
 • składowania i utylizacji odpadów komunalnych
 • selektywnej zbiórki „u źródła”
 • gospodarki surowcami wtórnymi: pozyskiwanie, segregacja, sprzedaż
 • kompleksowej obsługi pogrzebów
 • sprzedaż trumien i akcesoriów pogrzebowych
 • prowadzenie sprzedaży odzieży żałobnej
 • administracji cmentarza komunalnego
 • wynajmu nieruchomości

 

Mieszkańcom i firmom oferujemy usługę wynajmu kontenera / łódki o pojemności do 3,5m3. Cena uzależniona jest od rodzaju i ilości odpadów. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub przez e-mail celem ustalenia szczegółów usługi. Formularz zamówienia »

 

Informacja dla osób niepełnosprawnych, w podeszłym wieku, mieszkających samotnie:

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. informuje mieszkańców Wrześni, że osoby niepełnosprawne, w podeszłym wieku, a mieszkające samotnie mogą być w dniu wywozu odpadów komunalnych zwolnione z obowiązku wystawiania na zewnątrz posesji pojemników na śmieci. Prosimy zainteresowane osoby o zgłaszanie się do Urzedu Miasta i Gminy we Wrześni, ul. Ratuszowa1, pokój nr 7, lub telefonicznie pod nr tel. 61 640 40 08. Na podstawie zgłoszeń, po dokonaniu weryfikacji, zostanie ustalona lista osób zwolnionych z takiego obowiązku. Osoby te powinny ustawić pojemniki w odległości nie większej niż 10 metrów od bramki wejściowej oraz zapewnić swobodne wejście pracownikom PUK na teren posesji.

forbes diament 2016 m forbes diament 2017 m elw gold m