baner01 1920 cmentarz

Cennik opłat cmentarnych

Na podstawie nr XVII/222/08 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 29 września 2008 roku.

I. Opłaty za korzystanie z cmentarza komunalnego.

1. Miejsce grzebalne ziemne na cmentarzu komunalnym we Wrześni za okres 20 lat.

L.p.
Wyszczególnienie
Cena netto zł
VAT %
1.
   Miejsce dziecięce - osoba do lat 6
200
8
2.
   Miejsce pojedyncze
400
8
3.
   Miejsce pojedyncze piętrowe
600
8
4.
   Miejsce podwójne
800
8
5.
   Miejsce potrójne
1200
8
6.
   Miejsce poczwórne
1600
8
7.
   Miejsce urnowne dla 1 lub 2 osób
200
8


2. Opłaty określone w pkt. 1 wymagają ponowienia po upływie 20 lat.

3. Miejsce pod grobowiec za okres 100 lat.

L.p.
Wyszczególnienie
Cena netto zł
VAT %
1.
   Grobowiec pojedynczy
2.300
8
2.
   Grobowiec podwójny
3.150
8
3.
   Grobowiec potrójny
4.300
8
4.
   Grobowiec poczwórny
5.000
8


4. Opłata za ustawienie nagrobka - grób ziemny.

L.p.
Wyszczególnienie
Cena netto zł
VAT %
1.
   Na miejscu dziecięcym - osoba do lat 6
180
8
2.
   Na miejscu pojedynczym lub piętrowym
180
8
3.
   Na miejscu podwójnym
250
8
4.
   Na miejscu potrójnym
360
8
5.
   Na miejscu poczwórnym
470
8
6.
   Na miejscu urnownym dla 1 lub 2 osób
180
8


II. Opłata za korzystanie z urządzeń cmentarnych.

1. Kaplica, chłodnia.

L.p.
Wyszczególnienie
Cena netto zł
VAT %
1.
   Kaplica cmentarna 
   - jednorazowo do 60 minut 
   - za każdą rozpoczętą następną godzinę

110
50

8
2.
   Przechowanie zwłok w chłodni
   - do 48 godzin
   - za każdą rozpoczętą następną godzinę

100
50

8


2. Opłaty eksploatacyjne.

L.p.
Wyszczególnienie
Cena netto zł
VAT %
1.
   Opłata eksploatacyjna w związku z organizacją pochówku
80
8
2.
   Opłata eksploatacyjna nie związana z pochówkiem
20
8


3. Po upływie 20/100 lat opłaty określone w punkcie I ppkt 1. oraz punkt I ppkt 3. obniża się o 60%.

forbes diament 2016 m forbes diament 2017 m elw gold m