Gminny Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Odpady problemowe: wielkogabarytowe oraz RTV, AGD, lodówki, pralki, zamrażarki itp. mieszkańcy mogą bezpłatnie oddać w GPSZOK (Gminnym Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych) mieszczącym się przy siedzibie PUK (ul. Gen. Sikorskiego 38). W GPSZOK można bezpłatnie oddać odpady, które nie są selektywnie zbierane, a nie mieszczą się w pojemnikach na odpady zmieszane np. meble, dywany, zabawki, brodziki, zlewy, wanny, krzesła z tworzyw sztucznych, okna, stare wagi łazienkowe, odzież, farby, zużyte baterie i akumulatory, przeterminowane leki, elektrośmieci, styropian opakowaniowy oraz odpady zielone.
W GPSZOK-u nie są przyjmowane takie odpady jak: szkło zbrojone i hartowane, części samochodowe (reflektory, zderzaki, szyby, itp.), materiały zawierające azbest, pokrycia dachowe np. papa, styropian budowlany, odpady z nieruchomości niezamieszkałych.
Odpady budowlane i rozbiórkowe pochodzące z gospodarstw domowych można dostarczyć na GPSZOK raz na rok w ilości do 500 l na każdą nieruchomość (w przypadku większej ilości tego rodzaju odpadów należy zamówić u dowolnego podmiotu odbierającego odpady kontener-łódkę). Na stronie internetowej bip.wrzesnia.pl, w zakładce Opłata śmieciowa-->Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajduje się wykaz podmiotów odbierających odpady z terenu gminy Września, w tym podmiotów odbierających odpady inne niż komunalne - problemowe. 

Punkt zbiórki jest czynny: Pn. - Pt.: 9:00 - 17:00, Sob.: 7:00 - 12:00. Regulamin GPSZOK

UWAGA !

DO GPSZOK NIE PRZYJMUJEMY ODPADÓW OD PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH

"(...) Do GPSZOK przyjmowane są nieodpłatnie odpady komunalne, pochodzące WYŁĄCZNIE Z NIERUCHOMOŚCI, NA KTÓRYCH ZAMIESZKUJĄ MIESZKAŃCY, zlokalizowanych na terenie GMINY WRZEŚNIA.

PRACOWNIK GPSZOK MA PRAWO ODMÓWIĆ PRZYJĘCIA ODPADÓW GDY:

 • JEST TO SPRZECZNE Z PRZEPISAMI PRAWA, 
 • zagraża zdrowiu lub życiu ludzi,
 • stanowi zagrożenie dla środowiska,
 • przywiezione odpady nie są posegregowane,
 • znajdują się w cieknących opakowaniach
 • oraz gdy nie są oznakowane, a ich identyfikacja nie jest możliwa (...)"

 Z załącznika nr 1 do uchwały nr XIV/144/2020 Rady Miejskiej we Wrześni z dnia 18 maja 2020 r.

 

SEGREGACJA ODPADÓW KOMUNALNYCH W GMINIE WRZEŚNIA

Papier i tektura
papier

Tu wrzucamy:

 • kartony i tekturę (także falistą),
 • gazety, czasopisma, książki, zeszyty, zadrukowane kartki,
  ulotki,
 • papierowe torby i worki,
 • kartoniki po lekach.

Tu nie wrzucamy:

 • mokrego papieru i tektury,
 • tapety i papierowych worków po materiałach budowlanych,
 • papieru i tektury pokrytych folią aluminiową, tworzywem, impregnowanych lub lakierowanych,
 • tłustego i zabrudzonego papieru (np. po maśle, margarynie, twarogu),
 • kalki, papieru termicznego i faksowego, paragonów,
 • odpadów higienicznych (np. wacików),
 • pieluch, ręczników papierowych i chusteczek higienicznych).
 • kartonów po mleku i soku.

Tworzywa sztuczne, metal

tworzywa

Tu wrzucamy puste:

 • butelki po napojach (odkręcone, zgniecione),
 • nakrętki,
 • opakowania po kosmetykach, środkach czystości,
 • plastikowe opakowania po żywności np. po oliwie, jogurtach, serkach, słodyczach, owocach,
 • opakowania wielomateriałowe np. kartony po mleku i sokach,
 • worki, reklamówki, inne folie,
 • puszki po konserwach, napojach,
 • folię aluminiową, kapsle, nakrętki od słoików.

Tu nie wrzucamy:

 • butelek i opakowań po olejach silnikowych,
 • strzykawek,
 • styropianu budowlanego, gum,
 • puszek po farbach, lakierach i smarach,
 • opakowań po aerozolach, lekach, środkach owadobójczych i chwastobójczych,
 • sprzętu AGD i baterii,
 • mokrych i brudnych folii,
 • listew przypodłogowych i paneli,
 • części samochodowych.

Szkło

szklo

 Tu wrzucamy puste:

 • butelki po napojach, w tym po napojach alkoholowych,
 • słoiki po żywności i przetworach,
 • opakowania po kosmetykach,
 • butelki po lekach, syropach.

 Tu nie wrzucamy:

 • porcelany, ceramiki, doniczek, zniczy,
 • szkła stołowego, okularowego,
 • żaroodpornego, budowlanego,
 • luster, szyb samochodowych i okiennych,
 • szklanych opakowań laboratoryjnych i po zastrzykach,
 • żarówek, świetlówek, ekranów i kineskopów,
 • butelek i pojemników z zawartością.

Bio

bio

Tu wrzucamy (luzem, bez worków):

 • trawę, liście, rozdrobnione
  gałęzie, chwasty, korę, trociny, kwiaty,
 • surowe, nieprzetworzone, resztki żywności,
 • odpadki warzywne i owocowe,
 • skorupki jaj.

 Tu nie wrzucamy:

 • ugotowanych resztek z obiadu,
 • surowego mięsa i kości,
 • odchodów zwierząt,
 • ziemi i kamieni,
 • popiołu z węgla kamiennego,
 • drewna impregnowanego,
 • płyt wiórowych i MDF.

 

Odpady zmieszane
Pozostałe odpady, które nie nadają się do segregacji wrzucamy do plastikowego kubła przeznaczonego na odpady zmieszane. Zaliczamy do nich np. popiół, przetworzoną żywność (resztki obiadowe), maseczki i rękawiczki jednorazowe, zmiotki, niedopałki papierosów, tłusty i zabrudzony papier, odpady higieniczne, pieluchy, mokre folie, bądź szklaną stłuczkę.

Uwaga! Kilka ważnych informacji:

 • pojemniki i worki do gromadzenia odpadów należy wystawiać przed posesję w widocznym miejscu według obowiązującego harmonogramu do godziny 6:30 w dniu odbioru;
 • w przypadku niedopełnienia przez właściciela nieruchomości obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający odpady komunalne przyjmuje je jako niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne i powiadamia o tym tut. Urząd. Na podstawie ww. zawiadomienia burmistrz określa, w drodze decyzji, wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi za miesiąc lub miesiące w których nie dopełniono obowiązku selektywnego zbierania odpadów komunalnych, stosując wysokość stawki opłaty podwyższonej tj. 56 zł/os./mc.

Pobierz ulotkę w formacie pdf »

Opłata śmieciowa: https://bip.wrzesnia.pl/?bip=1&cid=31&bsc=N

Lokalizacja GPSZOK (Gminnego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych)