Polityka COOKIES

Informujemy, że nasza strona internetowa wykorzystuje pliki cookies wyłącznie w celu zapewnienia jej prawidłowego działania. Za pomocą plików cookies nie są przez nas przetwarzane bądź przechowywane dane osobowe. Ich zawartość nie pozwala na jednoznaczną identyfikację Użytkownika.

Poziom ochrony przed Cookies można ustawiać w przeglądarce, aż do całkowitego blokowania plików Cookies. Zwiększa to poziom bezpieczeństwa i ochrony danych, ale może także przyczyniać się do ograniczenia funkcjonalności niektórych stron internetowych.