baner droga 1920

Zakład Oczyszczania Miasta

Świadczy usługi w zakresie:

 • odbioru nieczystości komunalnych stałych i płynnych
 • utrzymania w czystości: ulic, placów, chodników itp.
 • zimowego utrzymania: dróg, ulic, chodników itp.
 • kompleksowej obsługi komunalnej dużych obiektów handlowych lub przemysłowych
 • wynajmu sprzętu specjalistycznego z obsługą
 • wynajmu nieruchomości
 • selektywnej zbiórki "u źródła"

Mieszkańcom i firmom oferujemy usługę wynajmu kontenera / łódki o pojemności do 3,5m3. Cena uzależniona jest od rodzaju i ilości odpadów. Zapraszamy do kontaktu telefonicznego lub przez e-mail celem ustalenia szczegółów usługi. Formularz zamówienia »

Zakład Usług Pogrzebowych

Zakład Usług Pogrzebowych świadczy kompleksowe usługi pogrzebowe, takie jak:

 • rejestracja zgonów - ustalanie terminu pogrzebu,
 • obsługa pogrzebu,
 • sprzedaż trumien, krzyży, obramowań mogił, itp.,
 • sprzedaż wieńcy, wiązanek pogrzebowych i ich przewóz pod wskazany adres,
 • przewóz zwłok - całą dobę,
 • wydawanie zezwoleń na ustawianie nagrobków,
 • ekshumacje,
 • załatwianie spraw związanych z: kremacją, balsamacją, tanatopraksją,
 • wszelkie usługi cmentarne,
 • sprzedaż:wazonów, zniczy,
 • przewozy zlecone przez Prokuraturę Okręgową w Poznaniu

Zakład Gospodarczo - Administracyjny

Świadczy usługi w zakresie:

Cmentarz komunalny

 

UWAGA OSOBY KORZYSTAJĄCE Z CMENTARZA KOMUNALNEGO WE WRZEŚNI!

 • W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi w kaplicy cmentarnej obowiązuje zakaz otwierania trumny.
 • Przypominamy, że obowiązuje ograniczenie liczby osób uczestniczących w zgromadzeniach liturgicznych do 1 osoby na 10 m2. W pogrzebach może uczestniczyć maksymalnie 50 osób, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę, a także m.in. osoby dokonujące pochówku. Dlatego zaleca się, aby w ceremonii pogrzebowej uczestniczyła tylko najbliższa rodzina.
 • Uprasza się, aby w kaplicy cmentarnej – o ile ceremonia będzie przewidywała jej wykorzystanie - przebywało jak najmniej osób.
 • W przypadku konduktu pogrzebowego i w trakcie obrządku dokonywanego nad grobem zaleca się zachowanie dwumetrowej odległości między żałobnikami.
 • Informujemy, że pracownicy firmy pogrzebowej nie będą odbierać kwiatów i wiązanek od żałobników – prosimy składać je osobiście.
 • Sprawy związane z cmentarzem (opłaty: dwudziestoletnia, za zezwolenie na ustawienie nagrobka, etc.) proszę załatwiać telefonicznie pod numerem 61 436 28 78 lub 508 088 383.
 • Uprasza się, aby sprawy związane z organizacją pogrzebu w biurze przy ul. Miłosławskiej 5 załatwiała jedna osoba reprezentująca rodzinę.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy
Administracja Cmentarza Komunalnego we Wrześni

 

Powstanie cmentarza komunalnego
Na podstawie decyzji z dn. 15 kwietnia 1970 r. znak Z-4-1024/60/70 przejęto nieruchomość leśną o powierzchni 9,78 ha z przeznaczeniem zorganizowania cmentarza komunalnego.

W dniu 23 lipca 1970 r. nastąpiło przekazanie powyższego terenu dla PPRN we Wrześni.
Następcą prawnym PPRN we Wrześni oraz właścicielem cmentarza komunalnego jest gmina Września.

forbes diament 2016 m forbes diament 2017 m elw gold m