baner01 1920 cmentarz

Cmentarz komunalny

Powstanie cmentarza komunalnego
Na podstawie decyzji z dn. 15 kwietnia 1970 r. znak Z-4-1024/60/70 przejęto nieruchomość leśną o powierzchni 9,78 ha z przeznaczeniem zorganizowania cmentarza komunalnego.

W dniu 23 lipca 1970 r. nastąpiło przekazanie powyższego terenu dla PPRN we Wrześni.
Następcą prawnym PPRN we Wrześni oraz właścicielem cmentarza komunalnego jest gmina Września.

Zaplecze techniczne

  1. Teren ogrodzony
  2. Kaplica cmentarna
  3. Chłodnia
  4. Pomieszcenia socjalne
  5. Garaże
  6. Sieć wodociągowa
  7. Sieć energetyczna
  8. Drogi wewnętrzne

Cennik opłat cmentarnych » 

Internetowa wyszukiwarka osób pochowanych - cmentarz komunalny we Wrześni »

cmentarz

cmentarz cmentarz cmentarz cmentarz kaplica ossuarium

forbes diament 2016 m forbes diament 2017 m elw gold m