baner01 1920 cmentarz

Cmentarz komunalny

 

UWAGA OSOBY KORZYSTAJĄCE Z CMENTARZA KOMUNALNEGO WE WRZEŚNI!

 • W związku z zagrożeniem epidemiologicznym oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2001 r. w sprawie postępowania ze zwłokami i szczątkami ludzkimi w kaplicy cmentarnej obowiązuje zakaz otwierania trumny.
 • Przypominamy, że obowiązuje ograniczenie liczby osób uczestniczących w zgromadzeniach liturgicznych do 1 osoby na 10 m2. W pogrzebach może uczestniczyć maksymalnie 50 osób, wyłączając z tego osoby sprawujące posługę, a także m.in. osoby dokonujące pochówku. Dlatego zaleca się, aby w ceremonii pogrzebowej uczestniczyła tylko najbliższa rodzina.
 • Uprasza się, aby w kaplicy cmentarnej – o ile ceremonia będzie przewidywała jej wykorzystanie - przebywało jak najmniej osób.
 • W przypadku konduktu pogrzebowego i w trakcie obrządku dokonywanego nad grobem zaleca się zachowanie dwumetrowej odległości między żałobnikami.
 • Informujemy, że pracownicy firmy pogrzebowej nie będą odbierać kwiatów i wiązanek od żałobników – prosimy składać je osobiście.
 • Sprawy związane z cmentarzem (opłaty: dwudziestoletnia, za zezwolenie na ustawienie nagrobka, etc.) proszę załatwiać telefonicznie pod numerem 61 436 28 78 lub 508 088 383.
 • Uprasza się, aby sprawy związane z organizacją pogrzebu w biurze przy ul. Miłosławskiej 5 załatwiała jedna osoba reprezentująca rodzinę.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy
Administracja Cmentarza Komunalnego we Wrześni

 

Powstanie cmentarza komunalnego
Na podstawie decyzji z dn. 15 kwietnia 1970 r. znak Z-4-1024/60/70 przejęto nieruchomość leśną o powierzchni 9,78 ha z przeznaczeniem zorganizowania cmentarza komunalnego.

W dniu 23 lipca 1970 r. nastąpiło przekazanie powyższego terenu dla PPRN we Wrześni.
Następcą prawnym PPRN we Wrześni oraz właścicielem cmentarza komunalnego jest gmina Września.

Zaplecze techniczne

 1. Teren ogrodzony
 2. Kaplica cmentarna
 3. Chłodnia
 4. Pomieszcenia socjalne
 5. Garaże
 6. Sieć wodociągowa
 7. Sieć energetyczna
 8. Drogi wewnętrzne

Cennik opłat cmentarnych » 

Internetowa wyszukiwarka osób pochowanych - cmentarz komunalny we Wrześni »

cmentarz

cmentarz cmentarz cmentarz cmentarz kaplica ossuarium

forbes diament 2016 m forbes diament 2017 m elw gold m