baner ofertypracy

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. we Wrześni obecnie nie prowadzi naboru. Zapraszamy do odwiedzania naszej strony w przyszłości.

 

Klauzula informacyjna w procesie rekrutacji

Administratorem danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni.

Celem przetwarzania danych osobowych jest rekrutacja, a ich nieprzekazanie spowoduje niemożność uczestnictwa w naborze.

Dane osobowe kandydatów są przechowywane przez okres 12 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane oraz nie są przetwarzane w żadnym innym celu.

Osobie ubiegającej się o zatrudnienie przysługuje prawo: dostępu do danych, sprostowania i usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz do cofnięcia zgody na wykorzystywanie danych kontaktowych.

Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami. Osoby zainteresowane udziałem w rekrutacji prosimy o zamieszczenie w swoim CV klauzuli o treści:

Zgodnie z art. 6 ust.1 lit. a Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o. z siedzibą we Wrześni przy ul. Gen. Sikorskiego 38 dla potrzeb aktualnej i przyszłych rekrutacji.

forbes diament 2016 m forbes diament 2017 m elw gold m