Modernizacja krytej pływalni przy ul. Koszarowej 8 we Wrześni w zakresie termomodernizacji pokrycia dachowego

Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych Sp. z o.o.
ul. Gen. Sikorskiego 38
62-300 Września

ogłasza przetarg nieograniczony na:

Modernizację krytej pływalni przy ul. Koszarowej 8 we Wrześni w zakresie termomodernizacji pokrycia dachowego

Szczegółowe informacje oraz pliki do pobrania:

Termin składania ofert: 2021-07-23 10:45
Miejsce składania ofert: https://platformazakupowa.pl/transakcja/481070
Termin otwarcia ofert: 2021-07-23 11:00
Termin związania ofertą: 30 dni